شاخص ترکیبی صداقت در بازار اسلامی
45 بازدید
محل نشر: معرفت اقتصاد اسلامی، ش 5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی